Het beeld van China in de Gouden Eeuw

10 mei 2017, 20.00 – 21.30 u, Spui 25, Amsterdam

Vanaf het begin van de zeventiende eeuw kwam Nederland in steeds grotere mate in aanraking met China. Het Europese beeld van China werd vormgegeven in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deze avond buigen we ons over de totstandkoming van de Nederlandse beeldvorming van China in de Gouden Eeuw.

Het NWO-project ‘The Chinese Impact. Images and ideas of China in the Dutch Golden Age’ onderzoekt vanuit verschillende invalshoeken hoe deze beeldvorming tot stand kwam. Chinese producten werden naar Europa vervoerd op de schepen van de VOC, en Chinees gedachtegoed kwam via de katholieke missionarissen terecht in de pagina’s van Nederlandse boeken. In de loop van de eeuw zou dit eerder vrijwel onbekende keizerrijk een steeds belangrijkere plaats in de Europese belevingswereld gaan innemen, en de Republiek speelde hierin een cruciale rol.

Thijs Weststeijn vertelt aan de hand van het vroegste Europese portret van een Chinees over de eerste Chinese bezoekers aan Nederland. Trude Dijkstra zal spreken over de berichtgeving over China in de eerste Nederlandse kranten. Willemijn van Noord laat zien hoe Chinezen werden verbeeld op Hollandse wandtegels. Lennert Gesterkamp belicht de beeldvorming van de andere kant door te vertellen hoe de Chinezen de Nederlanders kwamen te zien als roodharige barbaren. De avond wordt gemodereerd door historicus Tristan Mostert.

Tot en met 20 augustus is in het Frans Hals museum in Haarlem de tentoonstelling Barbaren & Wijsgeren: Het beeld van China in de Gouden Eeuw te zien, die tot stand is gekomen in samenwerking met The Chinese Impact.